مشتریان عزیز به دلیل نوسانات قیمت سایت روزانه ساعت 14 بروز میشود. در صورت حواله مستقیم با پشتیبانی هماهنگ کنید تا از تخفیف حواله مستقیم برخوردار شوید